Güneş-Huzur Park Evleri projesi devam ediyor

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx